Antargaz

Antargaz is een van de belangrijkste spelers in de distributie van gas in Europa, in het bijzonder in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Elk jaar verdeelt Antargaz 650.000 tonbutaan en propaan in gasflessen en tanks,bovengrondse en ondergrondse, of via een netwerk van leidingen.

Gas van Antargaz is een optimale energieoplossing voor de particulieren en de ondernemingswereld. Wij zijn de vertrouwde gaspartner van bedrijven actief in de horeca, de landbouw, de industriële sector, evenals voor het veelzijdige gebruik van vorkheftrucks. Voor de professionele sector is het gas van Antargaz een rendabele, veelzijdige en betrouwbare brandstof, die dankzij een schonere verbranding bijdraagt tot het milieu.

Antargaz maakt deel uit van de Amerikaanse groep, UGI Corporation, wereldleider in de distributie van gas. Antargaz biedt een compleet aanbod: trading en bevoorrading, opslag, vulling, primair en secundair transport, distributie en handel. Wij beleveren in Europa ongeveer250.000 bulkklanten (particulieren, professionelen, industriëlen, landbouwers en gasnetwerken) en meer dan 3 miljoen klanten voor gasflessen, die worden verdeeld via meer dan 20.000 verkoopspunten.

Voor meer informatie over Antargaz, kunt u de website www.antargaz.nl raadplegen.

600_antargaz-web.jpg