Nieuw product 'Esso Diesel Blue'

Sinds eind oktober is er een nieuw Diesel-Product: “Esso Diesel Blue” te verkrijgen op ons Esso Tankstation te Oostburg.

Nieuw product 'Esso Diesel Blue'

Sinds eind oktober is er een nieuw Diesel-Product: “Esso Diesel Blue” te verkrijgen op ons Esso Tankstation te Oostburg.

Esso Diesel Blue is een mengsel van 30% waterstofbehandelde plantaardige olie (oftewel 'HVO') vervaardigd uit afgewerkte bak en braadolie en 70% traditionele diesel. Deze koolstofarmere brandstof is voor alle dieselvoertuigen geschikt, zonder dat er iets aan de motor hoeft te worden veranderd.

Waarom deze naam:……. Esso Diesel Blue is, blauw. Er is gekozen om een blauwe kleurstof toe te voegen, zodat je het niet kunt verwarren met andere diesels. De blauwe kleurstof heeft geen effect op de eigenschappen van Esso Diesel Blue.

Schoner en stiller:……. De CO2-uitstoot van Esso Diesel Blue is 19,5% kleiner dan van gewone diesel. Bovendien heeft Esso Diesel Blue een hoger cetaangetal, dat zou kunnen leiden tot een stillere motor, sneller starten op koude dagen en minder rookproductie.

"Veel van onze klanten vragen om dit product en wij zien dit als een echte kans voor hen en ook voor de sector om de publieke aanvaarding van biobrandstoffen te vergroten. Esso Diesel Blue biedt dezelfde voordelen als traditionele diesel, maar dan met als extra bonus een 19,5% lagere CO2-uitstoot van bron tot wiel. En dit is iets wat veel van onze klanten willen. Met dit nieuwe product bieden wij een aantrekkelijke mogelijkheid voor iedereen die zijn voetafdruk wil verkleinen en tegelijkertijd zijn huidige dieselauto wil behouden.

ExxonMobil – het moederbedrijf van Esso – wil zowel de impact op het milieu verminderen als aan de groeiende vraag naar energie voldoen. Dit doet het bedrijf door emissies binnen haar bedrijfsactiviteiten te beperken, consumenten te helpen hun uitstoot te verminderen en het onderzoek naar nieuwe, emissiearme technologieën te bevorderen – onder andere voor het ontwikkelen van geavanceerde biobrandstoffen en voor het afvangen en opslaan van CO2 (CCS). Deze pilot op de Nederlandse markt met koolstofarmere Esso Diesel Blue past prima binnen onze ambities.

"Verklein je ecologische voetafdruk; kies Esso Diesel Blue voor minder CO2 uitstoot, met behoud van kwaliteit’’.